Om eksem och utslag

Om eksem och utslag

Vad orsakar eksem?

De exakta orsakerna till eksem är inte helt klarlagda men tros vara relaterad till ett antal olika faktorer.

Eksem har kopplats till både genetiska och yttre faktorer såsom irriterande och allergena ämnen, men även emotionella faktorer såsom stress.

Dessa faktorer är associerade med en obalans i kroppens immunsystem. Denna obalans har kopplats till låga nivåer av en typ av cytokin och överproduktionen av andra cytokiner.

Cytokiner är små proteiner som immunförsvaret använder för att reglera och kommunicera med olika system i kroppen. Obalansen av cytokiner orsakar att hudens immunsystem angriper sig självt, vilket leder till en inflammation i huden som ger upphov till eksem.

Eksem och hudirritationer tenderar att komma och gå.