Eksem och utslag hos barn över 2 år

Eksem och utslag hos barn över 2 år

Eksem och utslag är vanligt förekommande hos barn. Alla barn drabbas någon gång av utslag och orsaken kan variera. Till exempel ger vissa infektioner utslag men även eksem är vanligt hos barn.

Atopiskt eksem, eller atopisk dermatit, kallas ibland för barneksem och är den vanligaste formen av eksem hos barn. Barneksem ger ofta torra, kliande eksem som kan komma och gå hos barnet. Hos barn över två år drabbas ofta arm- och knävecken. Så många som vart femte barn drabbas men för de allra flesta växer det så småningom bort.

Kliande utslag barn över 2 år

Det är vanligt att barn får kliande utslag och det är inte alltid orsaken till utslaget går att fastställa. En del infektioner, varav flera av barnsjukdomarna, ger utslag och prickar som kliar. Torr hud kan ge klåda och när barnet kliar sig blir huden mer irriterad och varm, vilket gör att klådan ökar. Är barnets hud torr är det därför viktigt att smörja med mjukgörare för att bryta denna negativa spiral.