Nässelutslag

Nässelutslag

Nässelutslag, som också kallas urtikaria, yttrar sig i rödvita utslag över ett mindre eller större område på kroppen. 

Vad är nässelutslag?

Nässelutslag är en reaktion på att immunförsvaret frisätter histamin vilket i sig är en reaktion på att kroppen har kommit i kontakt med något den är överkänslig mot. Nässelutslag kan även orsakas av hormonrubbningar. Stress kan ändra hormonnivåerna i kroppen och på så sätt utlösa nässelutslag. Nässelutslag kan ha många olika orsaker och kan delas upp i följande tre kategorier:

  •  Det kan till exempel vara ett födoämne, vilket kallas allergiska nässelutslag
  • – Överkänslighet mot läkemedel eller en infektion kan också ge nässelutslag, vilket kallas icke-allergiska nässelutslag.
  • Yttre påverkan såsom värme, kyla och tryck kan också ge upphov till nässelutslag och kallas då fysikaliska nässelutslag. 

Eftersom det är många olika saker som kan utlösa nässelutslag kan det ofta vara svårt att fastställa den exakta orsaken.

Symptom? 

Det är vanligt att nässelutslag kliar och ibland kommer även klådan före själva utslagen.

Sitter utslagen tätt kan de flyta ihop till större upphöjda fläckar och det är vanligt att nässelutslag snabbt ändrar både utseende och plats utan att lämna några märken på huden. 

Nässelutslag barn

Barn drabbas av nässelutslag oftare än vad vuxna gör. En av anledningarna är att man ännu inte vet om vilka allergier barnet har och kan undvika dessa ämnen. En annan anledning är att barn saknar den motståndskraft mot infektioner som vuxna har. Det är vanligt att den exakta orsaken till nässelutslag hos barn inte fastställs.

När ska jag uppsöka vård?

Hur länge nässelutslagen sitter i beror på flera olika faktorer såsom vad som har utlöst utslagen och hur kraftig reaktionen är. Ofta är nässelutslag ofarliga och försvinner av sig själv. Orsakar nässelutslagen svullnad i ansiktet eller vid luftrören ska du omedelbart söka vård.