Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterat 11.02.2021
Vi på Evolan värdesätter våra olika möjligheter att kommunicera med dig, både i samtal ansikte mot ansikte och via våra olika digitala plattformar (som appar och webbplatser) eller på något av de andra sätt du kan välja att kommunicera med oss.

Detta Sekretessmeddelande beskriver hur Evolan Pharma samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter om dig som du ger till oss eller som vi inhämtar eller generar på annat sätt. Lägg gärna några minuter på att läsa igenom detta Sekretessmeddelande. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Ägarinformation: Den här hemsidan är publicerad av:

Evolan Pharma AB,Box 120,Svärdvägen 19, 182 12 Danderyd. Tfn. 08-544 960 30 info@evolan.se

Cookies

På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Den insamlade informationen används för att utveckla webbplatsen och förbättra användarupplevelsen för dig. Cookien identifierar inte dig personligen, utan endast webbläsaren på din dator, surfplatta eller mobil.

Så lång tid sparas cookies

Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader, men de förnyas efter varje besök.

Så raderar och undviker du cookies

Om du inte accepterar cookies, kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

En temporär cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Temporära cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används temporära cookies för att identifiera ditt nuvarande besök.

Google Analytics (trafikmätning)

TigerBalsam.se använder Google Analytics, som hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Denna information används i syfte att samla in information om besökarna, så som demografisk data, och utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Hur inhämtar vi personuppgifter om dig?

Vi samlar in personuppgifter om dig via våra tekniska verktyg och tjänster, inräknat e-postmeddelanden till och från Evolan, meddelanden från dig till vår facebookgrupp och Evolan Pharma. 

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vårt löpande arbete, bland annat för att följa gällande lagar, regler, förordningar, vägledningar, standarder och branschspecifika/yrkesmässiga regler och bestämmelser och tillgodose krav och förfrågningar från inhemska och utländska tillsynsmyndigheter, regeringar, domstolar och brottsbekämpande myndigheter samt för att uppfylla våra skyldigheter i samband med rättsliga processer eller rättstvister och utreda och vidta åtgärder mot användare som bryter mot våra regler och agerar på ett sätt som är olagligt eller skadligt för andra eller andras egendom.

Vi kan också använda den informationen vi samlat in för att förbättra vår verksamhet, för interna ändamål som granskning, dataanalys och undersökningar för att kunna leverera och förbättra T Evolan Pharma:s digitala plattformar, innehåll och tjänster för att bevaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med våra produkter och tjänster i syfte att ta reda på vilka delar av våra digitala plattformar och tjänster som är populärast och förbättra designen av dessa. 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till Evolan Pharma -företagsgruppen då du har kontaktat oss genom vår epost eller telefon samt våra ombud och leverantörer, inklusive sådana som förser oss med tekniktjänster som dataanalys, webbhotell och teknisk support och inhemska och utländska domstolar, tillsynsmyndigheter, regeringar och brottsbekämpande myndigheter.

Biverkningar och reklamationer

Biverkningsrapportering och reklamationer hanteras på följande sätt i enlighet med GVPs föreskrifter (Good Pharmacovigilance Practise).

Evolan (inklusive alla dess juridiska personer) kan lagra all personlig information du delar med oss. Denna information kommer att användas för att uppfylla lagkrav för säkerhetsövervakning av läkemedel. Den kategori av personlig information som kan lagras är initialer, födelsedagar, kön, sjukdomar, användning av läkemedel och levnadsvillkor som är relevanta för biverkningsärendet eller reklamationsärendet och för användningen av läkemedlet eller produkten.

Informationen lagras elektroniskt i Evolans centrala databas och / eller i pappersformat i Evolans arkiv utan tidsbegränsning. Informationen kan vidarebefordras till både lokala och utländska hälsovårdsmyndigheter, och i vissa fall till andra berörda läkemedelsföretag, för att uppfylla gällande lagkrav. All personlig information hanteras i enlighet med GVPs föreskrifter (Good Pharmacovigilance Practise) och GDPR (General Data Protection Regulation).

Du kan begära ut personlig information som Evolan lagrar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktig personlig information om dig samt att begära borttagning av den personliga information som lagrats. Detta görs genom att en undertecknad begäran till Evolan.

Om du har frågor eller förfrågningar om behandlingen av dina personuppgifter eller behöver ytterligare information kan du kontakta oss på Tiger Balsam och Evolan Pharma AB,Box 120,Svärdvägen 19,182 12 Danderyd. Tfn. 08-544 960 30 INFO@EVOLAN.SE

© 2021 Evolan Pharma AB.