Nickelallergi

Nickelallergi

Nickelallergi är en så kallad kontaktallergi som uppstår då huden kommit i kontakt med ett ämne personen är överkänslig mot. Nickelallergi är den vanligaste formen av kontaktallergi och är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Skillnaden beror enbart på att kvinnor i högre utsträckning kommer i kontakt med föremål som släpper ifrån sig nickel vilket är det som triggar en allergi. Nickelallergi utvecklas ofta om huden utsatts för nickel under en längre tid. Andra exempel på ämnen som kan ge kontaktallergi är konserveringsmedel, parfymer och olika gummikemikalier.

Nickelallergi ger ofta besvär i form av röda prickar som kliar. Huden som har kommit i direkt kontakt med nickel kan få utslag och eksem. Huden kan bli torr och det kan bildas sprickor. Nickelallergi kan ge besvärande symtom med mycket klåda. Allergier eller eksem smittar inte, så inte heller nickelallergi. Nickelallergi är inte heller ärftlig.

Nickelallergi kan ge upphov till handeksem som blir bestående. Detta händer för ungefär en tredjedel av alla som utvecklar nickelallergi. Då hjälper det inte att bara undvika nickel för att komma till rätta med symtomen utan handeksemet bör behandlas som ett vanligt handeksem.

I vissa yrken kommer man i kontakt med nickel regelbundet. Detta kan vara ett stort problem för personer som utvecklar nickelallergi. Har man en gång utvecklat nickelallergi har man kvar allergin resten av livet. För att undvika att få utslag och besvär gäller det att undvika direktkontakt med nickel. Exempel på föremål som kan innehålla nickel är smycken, klockor, glasögon, byxknappar, dragkedjor, mynt, nycklar, handtag och verktyg.