Atopiskt eksem (böjveckseksem)

Atopiskt eksem (böjveckseksem)

Atopiskt eksem är vanligt förekommande och yttrar sig som kliande, torra och röda eksem på huden. Atopiska eksem kallas även för böjveckseksem eftersom de hos barn över två år ofta drabbar arm- och knävecken. Atopiskt eksem ökar i Sverige och så många som vart femte barn drabbas. Det är vanligt att man har eksemen under en längre tid men för de allra flesta växer det så småningom bort.

Atopiskt eksem smittar inte men kan vara besvärande på grund av att de orsakar klåda. Orsaken till att man drabbas av atopiskt eksem är inte fullständigt klarlagd, men allt tyder på att både arv och miljö spelar in.

Böjveckseksem

Barn över två år får oftast atopiskt eksem i böjvecken på armar och ben. Detta har lett till att atopiskt eksem även kallas just böjveckseksem, eller ibland barneksem. Barn under 2 års ålder ska enbart behandlas efter läkares rekommendation.

Atopiskt dermatit 

Atopiskt eksem heter även atopiskt dermatit. Själva ordet dermatit är en medicinsk term som syftar till den inflammation som uppstår i huden vid atopiskt eksem. Atopiskt dermatit går att behandla med mjukgörande krämer och mild kortisonsalva för att minska klådan och motverka inflammation. Om symtomen inte har förbättrats efter 1 vecka, kontakta läkare för rådgivning

Atopiskt eksem hos vuxna

Även om man mest hör om atopiskt eksem hos barn kan även vuxna drabbas. Atopiskt eksem hos vuxna yttrar sig främst som kliande, torra och röda eksem på händerna, halsen eller i ansiktet.