Getingstick

Getingstick

Ett stick från en geting eller ett bi gör ont men är oftast helt ofarligt. Om man drabbas av flera getingstick samtidigt ökar kroppens reaktion eftersom den sammanlagda mängden gift blir större.

Det är ovanligt med svårare allergiska reaktioner av geting- eller bistick. Befarar man att man har drabbats av en allergisk reaktion, eller om sticket sitter så att det kan påverka andningen, bör man söka vård.

Symptom?

  • Sticket brukar ge en intensiv smärta som även kan upplevas som pulserande.
  •  Huden kring sticket kan svullna, svida och klia och känslan kan sitta kvar och vara påtaglig under första dygnet. 

Vad kan jag göra själv?

  • För att behandla getingstick brukar kyla direkt mot sticket hjälpa. 
  • En mild kortisonkräm är också effektivt när det kommer till att lindra klådan och hämma den lokala inflammation som drabbar huden vid sticket. 
  • Sitter gadden kvar i huden är det bra att avlägsna den. Bin lämnar ofta kvar gadden efter att den stuckit och ibland sitter även giftblåsan kvar på gadden vilket gör att gift kan fortsätta pumpas in i huden. 

Getingstick, barn

Barn drabbas ibland av geting- eller bistick. Det kan göra väldigt ont men är ofta helt ofarligt. Svullnaden kan hålla i sig i flera dagar och det kan klia och ömma. Barn under 2 års ålder ska enbart behandlas efter läkares rekommendation. 

När ska jag uppsöka vård?

Stick av geting eller bi ger ofta en svullnad i huden kring sticket. Ofta går svullnaden ner efter något dygn men kan sitta i längre. Om man blir svullen på andra ställen än i direkt anslutning till sticket kan det tyda på att man fått en allergisk reaktion av sticket. Det är ovanligt med svårare allergiska reaktioner av geting- eller bistick men befarar man att man drabbats av en allergisk reaktion bör man rådgöra med sjukvården. Om symptomen inte har förbättrats efter 1 vecka, kontakta läkare för rådgivning.