Brännmanet

Brännmanet

Det finns inga dödliga brännmaneter i svenska hav. De brännmaneter som finns i Sverige är den så kallade röda och den blå brännmaneten och dessa återfinns längs med hela västkusten.

Brännmaneter har bränntrådar som ibland kan bli flera meter långa. I bränntrådarna finns nässelceller med gift som vid beröring skjuter ut små trådar med hullingar där gift sprutas in i huden. Även bränntrådar som lossnat från maneten kan brännas vilket gör att man inte alltid uppfattar att det finns bränntrådar i vattnet förrän man bränt sig. Giftet från brännmaneter innehåller ämnen som irriterar huden och i värsta fall kan ge brännskador. Vissa utländska brännmaneter kan ge livshotande reaktioner.

Vanligtvis ger brännmaneter utslag på det området av huden som kommit i kontakt med bränntrådarna. Utslagen kan svida och bränna, även svullnad och råda kan förekomma. Avlägsna eventuellt kvarvarande trådar och kyl med kallt vatten. Kontakta sjukvården om ögonen har kommit i kontakt med bränntrådar eller om reaktionen på huden är kraftig.

Under badsäsongen kan brännmaneter uppträda i ett stort antal. Brännmaneter uppskattar kyligare vatten så under perioder av värme på sommaren håller de sig gärna på botten.